Energiepremieregeling 2003 is gesloten.

In verband met het grote succes van de Energiepremieregeling heeft het ministerie van VROM de regeling per 16 oktober 2003 gesloten. De vele aanvragen hebben er voor gezorgd dat de middelen voortijdig zijn uitgeput. Daar komt bij dat in verband met de noodzakelijke bezuinigingen van het huidige kabinet inmiddels is besloten de regeling in 2004 niet in de huidige vorm voort te zetten.

Het voortijdig beëindigen van de regeling heeft tot gevolg dat energiezuinige apparaten en/of energiebesparende voorzieningen die na 16 oktober in gebruik worden genomen slechts voor energiepremie in aanmerking kunnen komen indien:

Voor apparaten en voorzieningen die vóór de sluiting (dus vóór 16 oktober 2003) zijn aangeschaft én in gebruik genomen geldt de normale 13 weken indientermijn van de aanvraag. Deze 13 weken gaan in na ingebruikname van het apparaat of de voorziening.

Voor actuele informatie kunt u uw eigen energiebedrijf raadplegen of
Milieu Centraal bellen, telefoon: 0900 1719 .

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.


Copyright © Wilbers installaties 2005.